Foto: Jill Wellington @ Pexels

Der Wanderer im Frühling

Pućowar w nalěću

Što radosć rjeńšu dawa,
hač dróhu pućować,
hdyž z nowej drastu trawa
chce zemju woblěkać.
Mje ćěri won do žiwjenja,
mi kiwa lóšt a nadźija.
I: Adej, adej! Budź božemje,
štóž lubje za mnu pohladnje! :I

Na łuce kwětki steja
a w polu wonjawki,
won wabi rjana meja
přez doły, přez hory;
mój wótcny domo pod hórku,
měj dźak za twoju hospodu,
I: Adej, adej! Budź božemje,
štóž lubje za mnu pohladnje! :I

Hlej, ćaharjo, tu ptački
mje hižo zetkuja,
wšě mrowički a wački
swój pućik wuzwola.
Po módrej žołmje, po kraju
do swěta won ja wukroču.
I: Adej, adej! Budź božemje,
štóž lubje za mnu pohladnje! :I

Što dźělenja so stróžu,
njej´ krasne wšudźe wšo?
Daj mi na kłobuk róžu,
ty rjane holičo!
A njenam´kaš-li róžičku,
to daj mi přeco wutrobu.
I: Adej, adej! Budź božemje,
štóž lubje za mnu pohladnje! :I

Text: Handrij Zejler (1804-1872)
Melodie: Karl August Katzer (1822-1904)

Instrumental als Karaoke zum Mitsingen

Instrumental zum Mitsingen

Original mit Gesang

Worum geht's in dem Lied?

Ein fröhlicher Wandersmann. Was gibt es schöneres als das Wandern, wenn sich die Erde mit neuen Gräsern bedeckt. Auf Wiedersehen euch allen, die ihr freundlich nach mir schaut.

Logo Sächsische Mitmach-Fonds

Preisträger im Wettbewerb Sächsischer Mitmach-Fonds, Kategorie Lebendige Zweisprachigkeit.