Foto: Victoria Borodinova @ Pexels

Cyp, cyp, cybolinka

Cyp, cyp, cybolinka

Cyp, cyp, cybolinka,
mak, mak, makolinka,
hdyž sym była małuška,
wotkubła mje maćerka,
hdyž sym wjetša narostła,
sym jej we wšěm pomhała.

Cyp, cyp, cybolinka,
mak, mak, makolinka,
hdyž sym šulske dźěćo ja,
wotkubła mje wučerka.
Rady wšitkim pomhać chcu,
wšitkim lubym k wjeselu.

aus dem Tschechischen,
2. Strophe Jandytar Hajnk

Logo Sächsische Mitmach-Fonds

Preisträger im Wettbewerb Sächsischer Mitmach-Fonds, Kategorie Lebendige Zweisprachigkeit.