Foto: Victoria Borodinova @ Pexels

Cyp, cyp, cybolinka

Cyp, cyp, cybolinka,
mak, mak, makolinka,
hdyž sym była małuška,
wotkubła mje maćerka,
hdyž sym wjetša narostła,
sym jej we wšěm pomhała.

Cyp, cyp, cybolinka,
mak, mak, makolinka,
hdyž sym šulske dźěćo ja,
wotkubła mje wučerka.
Rady wšitkim pomhać chcu,
wšitkim lubym k wjeselu.

z čěskeho, 2. štučka Jandytar Hajnk

Instrumentalna werzija za sobuspěwanje

Original ze spěwanjom

Dobyćerjo we wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“