Počasy

Spěwy přewodźeja dźěći přez lěto a dawaja jim začuće za čas. A přinjesu tež wěstotu, zo wšitko zaso přińdźe. W nalěću prašamy so: „Komu su sněhowki w zahrodkach zwonili ...“, na čož hižo pěstowarske dźěći wotmołwić móža. Spěšnje su tekst nawukli, wšako znaja barbički, sněhowki a fijałki. Tute zažnokćějaki wućěrja zymu, kotraž so we wjele spěwach jewi. Nazymu ćahnu ptački do ćopłych krajow, ale w nalěću so wone nawróća.

Spěwy

Dobyćerjo we wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“