Foto: James Wheeler @ Pexels

Zymske wjesela
(Sněh so rjenje saje)

Sněh so rjenje saje a sej z nami hraje;
nětko won na sanje a so sydnyć na nje.
Z hory jědźemy a kaž wětřik smalimy,
z hory jědźemy a kaž wětřik smalimy.

A we našim haće
woda je we šaće
nowym twjerdym z lodu,
štož njeje na škodu.
Tam so smykamy,
z bruslemi so spytamy,
tam so smykamy,
z bruslemi so spytamy.

Text: Christel Ulbrich
Musik: Feliks Šěrak

Dobyćerjo we wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“