Serbske dźěćace spěwy

jako online-werzija za staršich, pěstowarnje a šule

Wutrobnje witajće do dwurěčneje Łužicy, domizny Serbow! Na našej stronje namakaće serbske dźěćace spěwy k słuchanju, sobuspěwanju a składowanju. Započeć chcemy z nalěćom, a w běhu lěta so dalše spěwy přidruža. Wostańće wćipni a nam swěrni!

Spěwy

Swjedźenje a nałožki

Spěwy a reje k najwažnišim swjedźenjam w běhu lěta za dźěći.

Počasy

Tute spěwy přewodźeja dźěći přez lěto a dawaja jim začuće za čas.

Přiroda a zwěrina

Mnohe dźěćace spěwy wopisuja rjanosć domiznje.

Kolebawki

So na klinje dorosćeneho kolebać dać a při tym rjany spěw zasłyšeć.

Wo nas

Naš projekt

Naš zaměr je, pokład dźěćacych spěwow staršim, kubłarjam a kubłarkam, wučerjam a wučerkam kaž tež dźěćom poskićeć.

Naš team

Sće wčipni štó je sej to wšitko wumyslił? Spěwarce, producent a designer so předstaja.

Dobyćerjo we wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“