Foto: Victoria Borodinova @ Pexels

Była sym mała

Była sym mała,
w pěsku sym hrała
z čerwjenym jabłučkom,
tralalala.

Klanku sym měła,
ta běše běła,
w čerwjenej sukničce,
tralalala.

Z klanku sym hrała
a z njej sym spała
w čerwjenym poslešku,
tralalala.

Słow: Z ludu, 2. a 3. stučka Michał Nawka (1885–1968)

Spěw, tekst a noty smědźa so jenož njekomercielnje wužiwać. Njeje dowolene material změnić, kopěrować abo dale dawać.

Dobyćerjo we wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“