Foto: Victoria Borodinova @ Pexels

Štó ma najrjeńše wowcki

Štó ma najrjeńše wowcki;
te ma tón měsačk sam,
kiž ze swojim tym stadłom
tam kroči k njebjesam.

Wón přińdźe wječor pozdźe
hdyž wšitko k spanju dźe.
A ze swojim tym stadłom
tam pase mróčele.

Z ludu

Dobyćerjo we wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“