Foto: © Jürgen Matschie

Ptačkowa próstwa

Pip pip pip přez woknješko
hlada zrudne ptačatko.
Daj mi, daj mi, hospoza,
mały zbytk wot wobjeda!

Pip pip pip daj rady mi,
móžeš sedźeć w ćopłej stwě.
Daj mi, daj mi, hospoza,
hłódny hewak wumru ja!

Pip pip pip wšo zmjerzłe je,
ze sněhom wšo zawěte.
Daj mi, daj mi, hospoza,
zmjerzk mi lěze do pjerja!

Pip pip pip wšo wotrunam,
w lěću dźak ći zaspěwam.
Daj mi, daj mi, hospoza,
ptačina je dźakowna!

Słowa: Marja Krječmarjowa
Hudźba: Bjarnat Krawc (1861–1948)

Dobyćerjo we wubědźowanju sakskeho fondsa „Čiń sobu“ w kategoriji „Žiwa dwurěčnosć“